Actias cyclommatus
Previous image
Next image
Actias cyclommatus (24"x20")   more info on Unnatural Selection

"Unnatural Selection" Series
Artist Statement
Chalcosoma-romalea Deroplatys-angiamina Antheraea-euryncema Attacus-eurycantha Lamprina-tropidacris Actias-cyclommatus Phasma-pomponia Heteropterix-dilitata-dilitata